ژله پیتزایی

0

ژله که خوردید؟ پیتزا هم که هم دیدید و هم خوردید! حالا نوبت یه ژله هستش که شکل پیتزا داره. طعم های مختلفی داره که خیلی خوشمزش کرده. با ما همراه باشید با این ژله پیتزایی عالی!ژله حبابدار هم یه پیشنهاد عالیه که بهتره از دستش ندید.

مواد لازم :

ژله آلوئه ورا 1 بسته

ژله موز یا آناناس یا لیمو شیرین 1 بسته

شیر یا بستنی نصف لیوان

میوه های دلخواه مثل کیوی، آلبالو، پرتقال و کشمش و … به میزان دلخواه

پودر نارگیل یا شکلات سفید رنده شده به میزان لازم

طرز تهیه ژله پیتزایی

ﮊﻟﻪ آﻟﻮﺋﻪ ﻭﺭﺍ ﺭﻭ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ آﺏ ﺟﻮﺵ ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑذﺍﺭﯾﺪ ﺑﻪ ﺩﻣﺎﯼ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮﺳﻪ. نصف لیوان ﺷﯿﺮ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻨﯽ رو اجازه بدید به دمای محیط برسه، سپس ﺑﺎ ﮊﻟﻪ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﮐﻤﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮊﻟﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺩﻭ ﺳﺎﻧﺖ ﮐﻒ ﻇﺮﻑ ﺩﺍﯾﺮﻩ ﺍﯼ شکل، ﯾﺎ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺎﺭﺕ ﺑﺰﺭﮒ، ﺑﺮﯾﺰﯾد ﻭ ﺑذارید ﺩﺍﺧﻞ ﯾﺨﭽﺎﻝ به مدت 2 ساعت بمونه ﺗﺎ خوب ﺑﺒﻨﺪﻩ.

ﯾک ﻇﺮﻑ ﮔﺮﺩ ﮐﻮﭼک تر ﺑذارید ﺭﻭﯼ ژله ﻭ ﺑﻘﯿﻪ ﮊﻟﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺭﻭ ﺑﺮﯾﺰﯾد ﺩﻭﺭ ﻇﺮﻑ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ ﺭﻭﯼ ﮊﻟﻪ ﻗﺒﻠﯽ(ﻣﯿﺨﻮﺍﯾﻢ ﻭﺳﻂ ﮊﻟﻪ ﮔﻮﺩ ﺑﺸﻪ). ﺑﻌﺪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑذﺍﺭﯾﺪ ﯾﺨﭽﺎﻝ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻪ.

ﺩﺍﺧﻞ ﻇﺮﻑ ﺩﺍﺧﻠﯽ آب جوش بریزید ﻭ ﮐﻤﯽ ﺗﮑﻮﻧﺶ ﺑﺪﯾد ﺗﺎ ﺍﺯ ﮊﻟﻪ ﺟﺪﺍ ﺷﻪ. ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺯ -ﮐﺸﻤﺶ – ﺳﯿﺐ – ﺍﻧﮕﻮﺭ ﻭ ﻫﺮ ﻣﯿﻮﻩ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ دارید ﺭﻭ ﺑﺮﺵ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﭘﯿﺘﺰﺍ ﻭ ﺩﺍﺧﻞ ﮔﻮﺩﯼ ﮊﻟﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﭽﯿﻨﯿﺪ.

ﯾﮑﻢ ﮊﻟﻪ آﻧﺎﻧﺎﺱ ﺣﻞ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻭ ﻧﯿﻢ ﻟﯿﻮﺍﻥ آﺏ ﺟﻮﺵ ﮐﻪ ﺳﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﯾﺰﯾد ﺗﺎ ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮊﻟﻪ ﺳﻔﯿﺪ بچسبند. ﺑﻌﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﮊﻟﻪ ﺯﺭﺩ (آﻧﺎﻧﺎﺱ‏) ﺭﻭ ﺑﺮﯾﺰﯾد ﻭ ﺑذﺍﺭﯾﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﯾﺨﭽﺎﻝ ﺗﺎ کاملاً ﺑﺴﺘﻪ شه.

دﻭﺭ ﮊﻟﻪ ﺭﻭ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﺟﺪﺍ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺯﯾﺮ آﺏ ﮔﺮﻡ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، ﺗﺎ ﺍﺯ ﻇﺮﻑ ﺟﺪﺍ ﺑﺸﻪ ﻭ ﮐﻒ ﺩﺳﺖ ﻗﺮﺍﺭﺵ ﺑﺪﯾد ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ ﺩﺍﺧﻞ ﻇﺮﻑ ﺑﺮﮔﺮﺩﻭﻧﯿﺪ.
ﻣﺜﻞ ﭘﯿﺘﺰﺍ ﺷﺶ ﯾﺎ ﻫﺸﺖ تکه ﺑﺮﺵ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻭ كمى ﭘﻮﺩﺭ ﻧﺎﺭﮔﯿﻞ ﯾﺎ ﺷﮑﻼﺕ ﺳﻔﯿﺪ ﺭﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﯿﺮ ﭘﯿﺘﺰﺍ روش بريزيد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

می توانید به نظرتان تصویر اضافه کنید