نکات اولیه در پخت کیک و شیرینی

0

همیشه دستور كیكی یا شیرینی را كه تصمیم داریم بپزیم از اول تا آخر كاملا میخوانیم ،مطمئن شویم كه تمام مواد لازم را دراختیار داریم.
هیچگاه سعی نكنیم كه مواد دیگری راجایگزین بعضی از مواد كنیم
تمام مواد را یك ساعت قبل از پخت در آشپزخانه گذاشته تا همه ی مواد هم دما شوند.
مواد را به دقت وزن كنید.
حدود یك ربع قبل از پخت فر را روشن كنیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

می توانید به نظرتان تصویر اضافه کنید