تخم مرغ شكلاتی

1

تخم مرغ شكلاتی یه شکلات فوق العاده خوشمزست که با شکل تخم مرغی خودش دل همه رو میبره. بچه ها بدون هیچ شکی عاشق میشن. این رسپی رو از دست ندید و با ما اونو دنبال کنید و تو مهمونی هاتون ازش استفاده کنید. شکلات دوستا میتونن طرز تهیه شکلات اناری رو هم در این سایت دنبال کنند. انواع و اقسام شکلات ها رو با ما آموزش ببینید.

مواد لازم تخم مرغ شكلاتی

شکلات ﺳﯿﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻻ‌ﺯﻡ

ﺷﮑﻼ‌ﺕ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻻ‌ﺯﻡ

ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ

ﻣﻐﺰ ﻓﻨﺪﻕ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻻ‌ﺯﻡ

ﺳﺲ شکلات (ﯾﺎ ﻣﺎﺭﻣﺎﻻ‌ﺩ ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ) ﺑﻪ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ

طرز تهیه تخم مرغ شكلاتی

ﺭﻭﺵ ﺍﻭﻝ:

ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺷﮑﻼ‌ﺕ ﺳﯿﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺑﻦ ﻣﺎﺭﯼ ﺫﻭﺏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺩﺭ ﯾﮏ ﻃﺮﻑ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﻫﺎ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﺏ ﻭ ﻧﻤﮏ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻮﯼ ﺯﺧﻤﺸﻮﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺸﻪ.

ﺷﮑﻼ‌ﺕ ﺳﯿﺎﻩ ﺫﻭﺏ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭﻭﻥ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻬﺎ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻓﺮﯾﺰﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ‌ ﺳﻔﺖ ﺷﻮﻧﺪ. ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﮑﻼ‌ﺕ ﺟﺪﺍ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﭼﻮﺏ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﮑﻼ‌ﺕ ﻫﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﺗﺮ ﺷﺪﻥ ﺷﮑﻼ‌ﺕ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﻣﻐﺰ ﻓﻨﺪﻕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪﺍﻟﺒﺘﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺷﮑﻼ‌ﺕ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺪﻭﻧﻦ شکلات ﺑﺎ ﻓﻨﺪﻕ ﺑﯿﻨﻈﯿﺮ ﻣﯿﺸﻪ

ﺭﻭﺵ دوم:

ﺍﺑﺘﺪﺍ شکلات ﺳﯿﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺑﻦ ﻣﺎﺭﯼ ﺫﻭﺏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺩﺭ ﯾﮏ ﻃﺮﻑ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﻫﺎ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﺏ ﻭ ﻧﻤﮏ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻮﯼ ﺯﺧﻤﺸﻮﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺸﻪ.

شکلات ﺳﯿﺎﻩ ﺫﻭﺏ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭﻭﻥ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻬﺎ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻓﺮﯾﺰﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ‌ ﺳﻔﺖ ﺷﻮﻧﺪ. ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﮑﻼ‌ﺕ ﺟﺪﺍ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﭼﻮﺏ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﮑﻼ‌ﺕ ﻫﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﺗﺮ ﺷﺪﻥ شکلات ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﻣﻐﺰ ﻓﻨﺪﻕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺷﮑﻼ‌ﺕ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺪﻭﻧﻦ ﺷﮑﻼ‌ﺕ ﺑﺎ ﻓﻨﺪﻕ ﺑﯿﻨﻈﯿﺮ ﻣﯿﺸﻪ.

1 نظر
  1. 724201870 می گوید

    واقعاً عاااااااااليع😋😋

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

می توانید به نظرتان تصویر اضافه کنید